Pastýrma Babamýn Hayrýna   
Kayseri Karpuzatan’da pastýrmacýlarýn olduðu yerde bir pastýrmacý
pastýrmalarý kuruturken bir köpek büyük bir parça pastýrmayý kaptýðý gibi
koþmaya baþlamýþ. Bunu gören pastýrmacý köpeði kovalamaya baþlamýþ
ve bütün Yeþil Mahalleyi dolaþmýþlar. Epey bir kovalamadan sonra köpek
ve pastýrmacý bayaðý yorulmuþlar. Köpek son bir gayretle Keykubat
Tepelerine doðru koþmaya baþlamýþ. Pastýrma sahibi de tepenin eteðinde
soluksuz ve nefes nefese kalmýþ , giden köpeðin arkasýndan bakarken
ardýndan baðýrmýþ: - Tamam tamam, bu da babamýn hayrýna olsun demiþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS