Müþteri Memnuniyeti   
Operatör: "Pizza Hat'ý aradýðýnýz için teþekkürler."
Müþteri: "Helloo, sipariþ verebilir miyim.."
Operatör: "Önce özel kart numaranýzý alabilir miyim efendim?"
Müþteri: "Bir dakika...... 6102049998-45-54610"
Operatör : "Evet... siz... Bay Singh'siniz ve 17 Jalan Kayu'dan
arýyorsunuz. Ev numaranýz 40942366, ofisiniz 7645 2302 ve mobil
telefonunuz 014 266 2566. Hangisinden arýyorsunuz efendim?"
Müþteri: "Evden! Bütün numaralarýmý nereden biliyorsunuz?"
Operatör : "Sisteme baðlýyýz efendim"
Müþteri: "Bir deniz ürünlü pizza istiyorum..."
Operatör : "Bu iyi bir fikir deðil efendim!"
Müþteri: "Nasýl yani?"
Operatör : "Týbbi kayýtlarýnýza göre tansiyonunuz ve kolesterolünüz
oldukça yüksek efendim."
Müþteri: "Nasýl?... Peki ne almalýyým?"
Operatör : "Low Fat Hokkien Mee Pizza'mýzý deneyin. Seveceksiniz."
Müþteri: "Seveceðimden nasýl emin olabi lirsiniz ki?"
Operatör : "Geçen hafta kütüphaneden "Popüler Hokkien Yemekleri"
kitabýný almýþtýnýz efendim."
Müþteri: "Tamam; teslim oluyorum... Ondan bana 3 aile boyu gönderin
lütfen. Ne kadar tutuyor?"
Operatör : "10 kiþilik aileniz için bu yeterli olacaktýr efendim. Toplam
49.99$"
Müþteri: "Kredi kartýyla ödeyebilir miyim?"
Operatör : "Maalesef nakit ödemeniz gerekecek efendim. Kredi
kartýnýz limitini doldurmuþ ve geçen yýlýn kasýmýndan beri bankanýza
3720,55$ borçlusunuz. Buna ev kredisi ödemeleriniz de dahil deðil."
Müþteri: "Sanýrým adamýnýz buraya gelmeden önce yakýndaki bir
ATM'den nakit çekmem gerekecek."
Operatör : "Yapamazsýnýz efendim. Kayýtlarýnýza göre bugünkü nakit
çekme limitinizi doldurmuþ durumdasýnýz."
Müþteri: "Önemli deðil, siz pizzalarý gönderin.
Adamýnýz gelene kadar parayý ayarlarým. Gelmesi ne kadar sürer?"
Operatör : "Yaklaþýk 45 dakika efendim.; ama bu kadar beklemek
istemiyorsanýz E11213 plakalý Scooter'ýnýzla gelip daha kýsa sürede
buradan kendiniz de alabilirsiniz..."
Müþteri: " Ne!"
Operatör : "Sistem kayýtlarýna göre E1123 plakalý bir
Scooter motosikletiniz var..."
Müþteri: " *'!^ *%^**%^I7*"
Operatör : "Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur efendim. Unutmayýn ki
15 Temmuz 1987'de bir polise hakaretten tutuklanmýþtýnýz..."
Müþteri: [Sessizlik..]
Operatör : "Baþka bir isteðiniz var mý efendim?"
Müþteri: "Yok... Bu arada; reklamýnýzdaki 3 þiþe bedava kolayý da
gönderiyor musunuz?"
Operatör : "Normal olarak gönderirdik efendim, ama kayýtlarýnýza göre
siz bir diyabetliksiniz..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS