Kocam Ön Seviþmeyi Bilmiyor   
Soru:
Merhaba Haydar Dümen. Ben 27 yaþýnda, dört yýldýr evli bir
kadýným. Ama hiç mutlu deðilim. Ön seviþmenin ne kadar önemli
olduðunu yazýlarýnýzdan defalarca okudum.

Biz eþimle yýllardýr ön seviþme olmadan birlikte oluyoruz. Bu
yüzden mi bilmiyorum ama cinselliðe karþý hep isteksizim. Eþim de
bundan çok þikâyetçi. Sürekli benim isteksiz ve soðuk olduðumu
söylüyor. Sizden bir söz duymuþtum ve çok beðenmiþtim.

"Soðuk kadýn yoktur, kadýnýn ateþini yakamayan erkek vardýr"
diye. Çok haklýsýnýz. Bence eþim seviþmeyi bilmiyor. Sizce ne
yapmalýyým? Lütfen bana yardým edin. 
Rumuz: Mutsuz 

Yanýt:
Sevgili okurum, yapýlacak fazla bir þey yok. Bir insan düþün,
dört tane fakülte bitirmiþ, üç lisaný anadili gibi biliyor. Ama hayatý
boyunca çatal, býçak kullanmamýþsa önüne bir tabak yemek
konduðunda eline çatal, býçak verdiðinde yemeðin yarýsýný ya
masaya ya da üzerine döker. Ustalýk deneyim yaþanarak kazanýlýr.
Cinsellikte dört duvar arasýnda sanki kapalý kasalarda ne olduðu
bilinmeyen bir karambolda sürüp gidiyorsa erkek ve kadýn istedikleri
kadar güçlü ve güzel olsunlar frekanslar tutmaz, televizyonunuz
karlanmaya baþlar.
Radyonuz parazit yapar. En azýndan bazý televizyonlara düðmesine
basarsanýz bir ýsýnma süresinin sonucunda görüntü verir. Zamanýnda
adam yeni bir radyo almýþ. Hiç durmadan düðmesini çevirerek
istasyon arýyor. Týpký televizyonlarýn zaplanmasý gibi. O kadar
kendini kaptýrmýþ ki bir gece uykusunda eli karýsýnýn memesinin
ucunu yakalamýþ. Baþlamýþ düðme diye çevirmeye. Ve bir süre
sonra yarý uykulu ya bu radyonun sesi niye çýkmýyor diye. Kadýn
elbette fiþi prize takmayý unuttun demiþ. Elektrik bile böylesine
kurallara baðlýysa, biz insanlar binlerce kurala baðlýyýzdýr. En 
önemlisi frekansý veren düðmeye basmayý bilmektir.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS