Erken Boþalma Ýleride Sýkýntý Yaratýr mý?   
Soru:
Merhaba Haydar bey. Benim bir sorunum var. 
Cevap yazarsanýz çok sevinirim. Ben 20
yaþýnda bir erkeðim. Bu yaþýma kadar sayýsýz iliþkide bulundum. Ýlk
zamanlarda 30 dakika süren iliþkimiz bir yýl öncesine kadar saniyelere
indi. Nedenini bilmiyorum ama aþýrý hayvani duygulardan olduðunu
düþünüyorum. Ýliþki anýnda bir musluk gibi hemen boþalýyorum.
Bundan ben de partnerim de huzursuz oluyoruz. Hocam bize ne gibi
tavsiyelerde bulunursunuz. Bir de biz ilerleyen yýllarda evlenmeyi
düþünüyoruz. Bu herhangi bir sýkýntýya yol açar mý? Cevabýnýzý
bekliyoruz.

Yanýt:
Deðerli okurum, bazý deyimlerini beðenmedim. Ne demek
hayvani duygular? Duygularýn en yücesi aþktýr. Aþkýn önü birliktelik ve
çocuktur. Bu nedenle insanoðlunun en yüce duygusudur. Gelelim
senin deyiminle tak diye musluðun boþalmasýna. Yani birdenbire
kendini musluk tamircisi olarak gördün. Ama merak etme, onu tamir
ediyorum. Olayýn son derece basit. Bahsettiðin erken boþalma
Türkiye'de neredeyse erkeklerin yüzde 50'sinde görülen bir problemdir.
Erkeklerde görülen erken boþalma sorunun var. Bunu da çözeriz
yavrum. Seni yeniden eski mutlu günlerine kavuþturabilirim. Ama
senden ricam olaya baþlarken 'Acaba gene mi erken boþalacaðým?'
diye iç stresini yaratma, adrenalinin salgýný azalt. Belki tek baþýna bu
bile, olayýn çözümü olacak. Bir ihtimal birleþme sýrasýnda sýrtýndan ter 
de boþalýyordur. Bu da bir alarm iþaretidir.








FriendFeed'de bana abone ol

 
 







Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS