Ýçe Boþalmazsa Kýzlýk Bozulmaz mý?   
Soru:
Sayýn Haydar bey, Ben 26 yaþýnda bir kýzým. Erkek arkadaþým içine
boþalmadýðým sürece kýzlýk zarýn bozulmaz diyor. Prezervatif ile beraber
olacaðýmýzý söylüyor. Yani penisinin hemen hemen yarýsýna kadar
vajinama girmeyi düþünüyor. Fakat ben bu iddiaya inanmýyorum. Bu
yüzden onunla cinsel iliþkiye girmiyorum. Ama erkek arkadaþým bu
konuda çok emin davranýyor. Haydar hocam siz bu konuda ne dersiniz?

Yanýt:
Sevgili okurum, erkek arkadaþýn ya çok kurnaz biri ya da çok cahil. Kýzlýk
zarý bir kale surlarý gibi spermlerin bombardýmanýyla bozulacak ve
yýkýlacak bir þey deðil ki. Kýzlýk zarýnýn bozulmasý için vajinaya kýzlýk
zarýnýn esnekliðinden daha kalýn bir cismin girmesi gerekiyor. Arkadaþýnýn
istediði bu birleþmeyi gerçekleþtirirken size daha dürüst daha sevecen ve
daha inandýrýcý yaklaþsa tam bir delikanlý davranýþý olurdu. Ve bu
birleþmeden çýkabilecek sonuçlarý da seninle paylaþmasý gerekirdi.
Prezervatif sadece gebeliði önler.
Bu yüzden sen haklýsýn. Kararý sen vereceksin. Ya zara ya da arkadaþýna
veda edeceksin.
Ya da arkadaþýný öteki þartlarda yerinde ve yolunda ise nikâh masasýna
oturtacaksýn.
Ne yapalým toplum böyle diyor. Anne-babalar da böyle diyor. Bu ülkenin
bilim adamý olarak da ben de senin için de böyle diyorum. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS