Acý Çekiyorum, Ne Yapayým?   
Soru:
Merhaba hocam, ben üniversite öðrencisi bir genç kýzým. Þu ana kadar
beþ erkekle beraber oldum. Ýlk birlikte olduklarýmda her þey yolundaydý
yalnýz son erkek arkadaþýmýn penisi biraz büyük olduðu için her
seviþmemizde çok acý duyuyorum. Ne yapmalýyým? Lütfen bana yardým
edin. Rumuz: Ayþenur

Yanýt:
 Deðerli okurum, doktorlarýn da elinin ayaðýnýn baðlandýðý noktalar olur.
Partnerinizi seviyorsunuz mutlusunuz ama penisi büyükmüþ. Onu da biz
küçültemiyoruz. A: Derhal partnerini terk et yeni birisi bul. B: Teknik
öðrenmek bakýmýndan doktora gidebilirsiniz. Sorun acýysa bu
halledilebilir. C: Olayý olduðu gibi kabullenir. Zamanla alýþýrým dersiniz.
Bana sorarsýnýz B þýkkýný kullanýn. O acýlarý yok edelim ki rahat keyifli bir
birliktelik yaþayýn.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS