Erkek bebeklerin giysileri niçin mavidir?   
Yßzyýllarca Ünce insanlarda Þeytani gßçlerin, bebeklerin veya kßçßk
çocuklarýn odalarýnda dolaÞtýklarýna, onlarýn vßcutlarýna girmek için fýrsat
kolladýklarýna iliÞkin ortak bir inanç vardý. Ayrýca bu Þeytani gßçlerin, mavi
renk tarafýndan kovulduðuna da inanýlýyordu. Çünkü mavi göklerin rengi idi.
Hatta bugßn bile hala Ortadoðu'da Þeytaný kovmak için, bazý evlerin
kapýlarý maviye boyanmaktadýr.

O zamanlarda, sßlalenin devamý için, erkek bebeklerin Ünemi daha fazla
olduðu için, Þeytan korkar da gider diye, erkek bebeklerin ve kßçßk erkek
çocuklarýn giysilerinin mavi olmasý adet haline geldi ve yßzyýllar boyunca
devam etti.

Çok sonralarý kýz bebekler de "erkek bebekler kadar önem kazanýnca",
onlarýn giysilerine de bir renk verilmesi ihtiyacý doðdu ve de çiçeklerin en
gĂźzeli olan gĂźlĂźn rengi, yani pembe renk verildi. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS