Ýnsanlar niçin tokalaþýyorlar?   
Tokalaþma aslýnda çaðlar öncesi bir adet. Çok eski çaðlarda, tüm
erkekler bir silah taþýyor ve çoðunluðu da bu silahý sað eli ile kullanýyordu.

Bir erkek diðerine dost olduðunu, elinde silah bulunmadýðýný göstermek
için, boþ sað elini uzatýyor, diðeri de ayný þeyi yapýyordu. Ama her iki
taraf da kendini emniyete almak, diðerinin aniden silah çekmesine mani
olmak için, birbirlerinden emin olana kadar, birlikte ellerini hafifçe sýkarak
duruyorlardý.

Tokalaþýrken elleri sallama alýþkanlýðý, elleri daha iyi kavrayarak, rakibin
giysisinin içinden aniden bir silah çýkarmasýný önlemek için baþlamýþ
olabilir. Ancak sonralarý dostluðun bir ifadesi oldu. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS