Erkekler niçin kravat takar?   
Takýlar hariç ßzerimizdeki her giysinin bir fonksiyonu vardýr. Peki
kravatýn boðazý sýkmaktan baÞka fonksiyonu nedir? Her iki yakayý bir
araya getirmekse dßðme o iÞi gÜrßyor. Dßðmeleri Ürtßp giysimizi gßzel
ve renkli kýlmaksa kadýnlar niye takmýyor? Pek de kravat sever bir
millet olmadýðýmýz açýktýr ama ister inanýn, ister inanmayýn kravatýn
ortaya çýkýÞýnda Tßrklerin de rolß var.

1660'da Osmanlýlar Avusturya ordusuna yenilince o zamanlar
Avusturya-Macaristan imparatorluðu sýnýrlarý içinde olan Hýrvatistan'dan
(Croatia) bir alay asker zaferin kahramanlarĂ˝ olarak Paris'e gĂśtĂźrĂźldĂźler
ve kralýn huzuruna çýkarýldýlar. Bu askerler boðazlarýna renkli mendiller
takmýÞlardý. Bu mendiller Romalýlar devrinde hatiplerin, ses tellerini
sýcak tutmak için boðazlarýna sardýklarý mendillere benziyordu. Kral
çok beðendi ve kendisi de krallýk kravatlarý takan bir alay kurdu. Kravat
kelimesi de Hýrvat anlamýndaki 'Croat'tan tßredi.

Çok geçmeden bu moda Ýngiltere'ye sýçradý. Hiçbir centilmen boðazýna
bir Ăžey sarmadan kendini iyi giyinmiĂž hissetmiyordu. Kravat o
zamanlar o kadar yßksek baðlanýrdý ki, insanlar vßcudunu
dÜndßrmeden etrafa bakamýyorlardý, ama hiç olmazsa bir faydasý vardý.
Kýlýç darbelerine karÞý boyunu koruyordu.

Kravat çeÞitli Þekillerde yßzyýllarca yerini korudu, yßzden fazla deðiÞik
baðlama Þekli geliÞtirildi. Baðlama Þekilleri ßzerine kitaplar yazýldý.
1960 gençliðinin dßzene baÞ kaldýrmasý sýrasýnda biraz gÜzden dßÞtß
ama 1970'li yýllardan baÞlayarak popßlaritesi yine arttý. Tabii ki
patronlar kravat takýnca çalýÞanlara da baÞka seçenek kalmýyordu.

Kravatlar erkeklerin elbise dolaplarýnýn en kolay yýpranabilir
aksesuarlarýdýr. Genellikle erkekler kravatý dßðßmßnßn bir tarafýndan,
ince ucunu Çekerek çýkarýrlar. Halbuki doðru yol kravatý baðlarken
hangi hareketleri yaptýysanýz, sÜkerken de ters sýra ile aynýsýný
yapmanýzdýr.

Kravatý çýkardýktan sonra her iki ucunu birleÞtirip iki kat yapmanýz,
parmaðýnýzýn ßzerine bir kemer gibi sarmanýz, parmaðýnýzý içinden
çektikten sonra bßtßn gece o Þekilde muhafaza etmeniz uzmanlar
tarafýndan tavsiye ediliyor. Eðer sÜz konusu olan bir ipek kravat ise
sabahleyin de hemen askýya asmanýz gerekiyor, bu Þekilde içindeki
fiberler orijinal Ăžekillerine gelecektir.

Son bir uyarý: Üzerinde leke olsa bile ipek kravatlarý kuru temizlemeye
gĂśndermeyin, deforme olabilirler, mĂźmkĂźn olduĂ°unca kendiniz
temizlemeye çalýÞýn bu da bir sonuç vermezse dikiÞlerini sÜkßp mendil
olarak kullanabilirsiniz. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS