Buz neden kaygandĂ˝r?   
Evde cilalý parke ßzerinde çorapla yßrßrken dßÞme olasýlýðýnýz, halýya
oranla çok daha fazladýr. Çünkü halý ile ayaðýmýz arasýnda, cilalý
parkeye nazaran daha çok sßrtßnme ve daha fazla temas vardýr. Buzlu
bir yßzeyin ßzerinde ayaðýmýzýn kaymasýný benzer bir sebebe
dayandýrabiliriz, ancak buz pateni yapanlar pßtßrlß buz yßzeyinde, dßz
bir buz yßzeyinden çok daha fazla bir hýzla kayarlar. Buz, sanýldýðý
gibi, dßzgßn bir yßzey olduðu için kaygan deðildir. Olay, buz pateninin 
çok kßçßk yßzeyinin buza basýnç yapmasý dolayýsýyla o noktadaki
buzun erimesi ve oluĂžan bu ince su tabakasĂ˝ Ăźzerinde patenin hareket
etmesidir.

Ýnsan ayaðýnýn boyunun ortalama 25 santimetre, eninin ise 10
santimetre olduðunu kabul edelim. Ortalama insan aðýrlýðý olan 75 kg.,
iki ayakla 500 santimetrekare yere bastýðýnda, her santimetrekareye
0,15 kg. aðýrlýk biner. Topuklu ayakkabý giyen kadýnlarda yere basýlan
alan o kadar kßçßlßr ve basýnç o kadar artar ki, kadýnlarýn topuklu
ayakkabý izi sýcak asfaltta kalýr, hatta bu basýnç nerede ise filinki ile
aynýdýr.

Ucu neredeyse býçak gibi olan patenlerin buza deðen alaný o kadar
kßçßktßr ki, erime ýsýsýný l derece azaltmak için 130 kg/cm2 gereken
buz yĂźzeyini derhal eritir. Buz pĂźtĂźrlĂź olunca, paten sadece buzun
pßtßrßnßn çýkýntýlarýna basar, bÜylece temas yßzeyi iyice kßçßlßr ve
basýnç artar ve buz daha kolay eriyerek, paten buz ile arasýnda oluÞan
ince su tabakasý ßzerinde rahatça kayar.

Bu arada buzun bir baÞka ÞaÞýrtýcý Üzelliðine de deðinmeden
geçemeyeceðiz. DiÞimiz aðrýdýðýnda elimizin ßzerine konulan buz bu
diÞ aðrýsýnýn azalmasýna yardýmcý olur. Vßcudumuzun herhangi bir
yerinde bir aðrý oluÞtuðunda, uyarýcý sinirler buradan orta beyine aðrý
sinyalleri gĂśnderirler.

Bu sayede beyin tarafýndan uyarýlarak vßcudun doðal aðrý kesicileri
olan 'endorfin' ve 'enkefolin' salgýlanýr. Bu salgýlarýn kaynaða
gidebilmesi için sinir sisteminin diðer bÜlßmlerine, aðrý algýlarýnýn
geçtiði diðer kapýlarý 'kapat' sinyali gÜnderilir. El ßzerinden gelen aðrý
sinyallerinden dolayý salgýlanan doðal aðrý kesiciler sonucu yßz
sinirlerinden gelen aðrý kapýlarý beyinde kapanmaktadýr.

DiÞ aðrýlarýnda vßcudun baÞka bir yerinde deðil de el ßstßne buz
konulmasýnýn nedeni bu olup, bu noktaya akapuntur uygulanmasýyla
da benzer sonuca ulaÞýlmaktadýr. BaÞ parmakla iÞaret parmaðý
arasýndaki bu noktaya HO-KU noktasý denilmektedir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS