24 ayar altĂ˝n ne demektir?   
Bizde altýnýn saflýðýný gÜsterme Ülçßsß olarak genellikle 'ayar' kelimesi
kullanýlýr, ama uluslararasý piyasada kullanýlan kelime 'kýrat'týr. 'Kýrat' hem
altýnýn, hem de elmas ve diðer kýymetli taÞlarýn Ülçßmßnde kullanýlan bir
birimdir. Elmas ve deðerli taÞlan Ülçmede kullanýlan 'kýrat'ýn bir birimi 200
miligrama (0,200 gram) eÞittir. Yani 20 gramlýk bir elmasýnýz varsa, bu
100 kýratlýk bir elmastýr. Doðada bulunan elmasýn bßyßklßðß çok seyrek
olarak bir santimetrenin Ăźzerindedir. BugĂźne kadar bulunan en bĂźyĂźk
elmas 3.106 kýratlýk 'Culli-an'dýr. Bundan 530 ve 517 kýratlýk iki bßyßk ve
100 kßçßk elmas iÞlenmiÞtir. Altýnda kullanýlan 'kýrat' veya 'ayar' ise altýnýn
saflýðýný gÜsterir. 24 kýrat (ayar) altýn, içinde karýÞýk baÞka bir metal
olmayan yßzde yßz saf altýndýr. Tamamen saf altýn çok yumuÞak
olduðundan genellikle bakýr veya gßmßÞ ile karýÞtýrýlýr. Her bir kýrat (ayar)
altýnýn tümünün 24'de biridir. Örneðin bir bileziðin 24'de 18'i altýn, 24'de
6'sý da gßmßÞten yapýlmýÞsa, o bilezik 18 kýrat (ayar) altýndýr.

Altýný Ülçmede kullanýlan bu komik sistem, yaklaÞýk bin yýl evvelki
Almanlarýn Mark isimli bir altýn parasýndan kaynaklanmaktadýr. Tamamen
saf altýndan yapýlan bu para 4,8 gramdý ve elmas Ülçß biriminde aðýrlýðýna
gÜre 24 kýrat ediyordu. Sonradan içine baÞka maddeler karýÞtýrýldýkça
içindeki altýn miktarýna baðlý olarak kýrat Ülçßsß dßÞßrßldß.

Altýn beyaz, kýrmýzý, sarý gibi çeÞitli renklerde beðenimize sunulur. Altýn,
bakýr ile karýÞtýrýlmýÞsa 'kýrmýzý altýn', gßmßÞ ile karýÞtýrýlmýÞsa 'sarý altýn',
nikel veya platin gibi metaller içeriyorsa 'beyaz altýn' adý verilir. 
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS