30 bin YTL’ye yaptýrýlan köprü açýlýþta yýkýldý   
Muðla’nýn Akyaka Beldesi’nde yaþanan köprü olayý Aziz Nesin
öykülerini aratmadý. Gökova Körfezi kenarýnda bulunan Akyaka
Beldesi’ni sahil þeridine baðlayan köprü 1 yýl önce yýkýlýnca CHP’li
belediye kollarý sývadý. Yýkýlan köprünün 50 metre yukarýsýna yeni bir
köprü yapýlmasýna karar verildi. Hedef, eskisinden daha büyük ve
saðlam bir köprü inþa etmekti. 30 bin YTL’ye mal olan köprü karada
tamamlandý.

ORTA DÝREKLER UNUTULMUÞ

Vinç yardýmýyla suya indirilen köprü için önceki gün açýlýþ düzenlendi.
Belediye Baþkaný Ahmet Çalca ve belediye meclis üyeleri inceleme için
köprünün üzerindeyken bir anda sarsýntý yaþandý. Deprem olduðunu
sanan baþkan ve heyet, köprünün sulara gömüldüðünü fark edince can
havliyle kaçtý. Balýkçý tekneleri saatler süren çalýþmanýn ardýndan köprü
parçalarýný sudan çýkarttý. Yapýlan incelemede, çöken köprünün orta
direklerinin unutulduðu tespit edildi. 

Kaynak:aksam.com.tr/haberpop.asp?a=103558,3
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS