Soru: Karýmdan çekiniyorum, daha heyecanlý nasýl olur?   
Soru: Sayýn hocam, ben 25 yaþýnda, bir yýllýk evli bir erkeðim. Bir yýl
içinde karýmdan çekindiðimden dolayý onunla yalnýz birkaç kez iliþkiye
girebildim. Ondan çekinmem yüzünden istediðim pozisyonlara
giremiyorum. Karým bana artýk çok soðuk davranýyor. Ýliþkimizi daha
heyecanlý ve çekici hale getirmek için ne yapmalýyým? Tavsiyelerinizi
bekliyorum.
Þimdiden teþekkürler! Rumuz: Fiko
Yanýt: Sevgili okurum. Karýsýndan çekinen bir erkek! Nasýl bir þey
anlamýyorum. Yani utanýyor musun?
Bu iþi baþaramam diye korkuyor musun? Yoksa aslýnda karýný pek
beðenmiyorsun ve sevmiyorsun da bu duygulara bir kýlýf mý bulmaya
çalýþýyorsun? Yeni evli erkek senede 3-4 kere cinsel iliþkide
bulunmuþsa elbette kadýn hep soðuyacak ve kýzacaktýr. O içinden 'O
zaman benimle niye evlendin?' diye soruyordur. Ayný soruyu ben de
soruyorum. Niye evlendin? Çünkü evlilik evcilik oyunu deðildir. Ýliþkinizi
daha heyecanlý hale getirmen için oku, öðren, bazý fantezileri keþfet
ama karýn da ayný biçimde o fantezilere katýlsýn. Seni biraz
heyecanlandýrsýn.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS