Eþek Gibi Anýr   
Bilirsiniz, eskiden Kayseri’de Ermeniler yoðun olarak yaþarlarmýþ. Bir gün
Ermeni’nin biri yolda yürürken elinde altýn para olan küçük bir çocuða
rastlar. Nasýl olsa bu çocuðun aklý ermez, þu parayý elinden alayým diye
düþünür. Çocuðun yanýna yaklaþýp gülümseyerek çocuðu sever ve tatlý bir
dille: -Sen bu elindekini bana ver, ben sana þeker, leblebi alayým. Bu
senin iþine yaramaz. -Tamam vereyim ama eþek gibi anýracaksýn. Ermeni
piþman olur, ne yapalým der ve sokak ortasýnda eþek gibi anýrýr. Çocuk: -
Sen eþek aklýnla bunun deðerini biliyorsun da, ben bilmez miyim?
Ermeni’nin olay karþýsýnda aðzý açýk kalmýþtýr.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS