Duvar Yazýlarý
 Bir birinden gzel ve komik Duvar Yazýlarý
 
   
Duvar Yazýlarý kategorisi iin 102 sonu bulundu
Erkekler park yeri gibidir... »  46071 kez okundu
Ýnsanlarýn seni ezmesine izin verme... »  41066 kez okundu
Dýþ görünüþe önem vermem... »  34048 kez okundu
Okusaydým adam olacaktým... »  42820 kez okundu
Ýnsan icat oldu... »  35588 kez okundu
Üzüm üzüme baka baka kararabilir... »  46838 kez okundu
Ey yükselen yeni nesil!.. »  40828 kez okundu
1967de içilen kahvenin... »  32970 kez okundu
Yazýlýdan sýfýr aldým... »  35736 kez okundu
Ýstikbal göklerdeydi... »  18 kez okundu
Adam bilgisayar baþýnda uyuyakalmýþ... »  34366 kez okundu
Bir adam karýsýný dövüyormuþ... »  40249 kez okundu
Tem otoyoluna muz düþerse ne olur? »  34536 kez okundu
Geçen gün ben kamyonu sürdüm... »  34041 kez okundu
Köfteyle möfte arasýnda ne fark vardýr? »  51005 kez okundu
Ýnsanlarý niye kafasýna su dökerek uyandýrýrlar? »  37013 kez okundu
Hava korsaný uçaðý kaçýracaktý... »  30897 kez okundu
Tüh!... »  38932 kez okundu
Mevlana neden çok dönüyormuþ? »  34610 kez okundu
Kendim için bir þey istiyorsam... »  48677 kez okundu
Teraziyle diþ macunu arasýnda ne fark vardýr? »  43221 kez okundu
Size yapýlmasýný istemediðiniz... »  42279 kez okundu
Sigara içenlere... »  33831 kez okundu
Padiþah tahta çýkýnca ne yapmýþ?.. »  57832 kez okundu
Korkunun ecele faydasý yoktur... »  36286 kez okundu
Kalbimi verdim saklasýn diye... »  44483 kez okundu
Kadýn Hakký Diye Birþey Yoktur... »  42397 kez okundu
Hiçbir önyargým yok... »  35621 kez okundu
Hayvanlarý çok seviyorum... »  32056 kez okundu
Geçen gün arkadaþlarla... »  43720 kez okundu
Flaþ flaþ flaþ... »  37262 kez okundu
Ey kapitalist düzenin evlatlarý... »  40935 kez okundu
Evlilik nedir?... »  33488 kez okundu
Eskiden ekmek aslanýn aðzýndaydý... »  40002 kez okundu
Elektriði Edison buldu... »  35620 kez okundu
Ekonomi kilitlendi diyorsunuz.. »  42783 kez okundu
Dünyada herkese yetecek kadar adalet vardýr.... »  35106 kez okundu
Dün Arkadaþlarla... »  37279 kez okundu
Çöpleri Yere Atmayýn! Havaya Atýn... »  42083 kez okundu
Çevreci kýzlarla çýkmayýn... »  35237 kez okundu
 
« nceki   1   2   3     Sonraki »
 
     
   Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS