Kuþ Sandým   
Yüzbaþý evin papaðanýna belli baþlý kelimeleri ezberletmiþti.Mehmet gel,
Mehmet git, þunu yap, bunu yapma v.s. Evde kimsenin bulunmadýðý 
bir sýrada evin yeni emir eri ortalýðý silip süpürmekle 
meþgul görünüyordu.Ýçeriden Mehmet diyen sesi duyunca fýrladý koþtu :
-Buyur, dedi ama arkasý gelmedi . Tekrar iþine daldý.Bir zaman sonra
tekrar çaðrýldý. Þaþýrmýþtý. Odada bu emri beklemeye karar
verdi.Papaðana gözü takýldýðý anda da papaðan "Mehmet" diye
çaðýrmasýn mý.Derhal hazýr ol vaziyetine geçerek : -Buyur komutaným,
dedi.Kusura bakma seni kuþ sandýmdý.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS