Pamuðu deðiþtirseler   
Bir bölükte ahçýnýn yemekleri yüzünden millet hemoroid olmuþ. 
Tam 107 kiþi yatak yorgan yatýyormuþ. Bir gün revire gezmeye 
gelen komutan her askerin önünde duruyor ve soruyormuþ: 
- "Merhaba asker, hastalýðýn nedir?" - "Merhaba komutaným , 
hemeroidim var." - "Tedavi olarak ne yapýyorlar?" - "Ýlaçlý pamuk
 efendim." - "Bir arzun var mý asker?" - "Bir an evvel iyileþip
 tekrar vazifeme dönmek istiyorum komutaným." Komutan 
herkesin önünde durup ayný sorularý sormuþ ve hep ayný 
cevaplarý alýnca memnun olmuþ. Sýra en son sýradaki adama
 gelmiþ. Ona da ayný sorularý sormaya baþlamýþ:
 - "Merhaba asker, hastalýðýn nedir?" - "Bademciklerimden 
rahatsýzým efendim." - "Öyle mi? Peki ne ilaç kullanýyorlar?"
 - "Ýlaçlý pamuk efendim. - "Güzel. Peki bir isteðin var mý
 evladým?" - "Var, efendim. Mümkünse sýra bana gelince
 pamuðu deðiþtirseler diycektim.."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS