Teþkilat Mükemmel   
Amerika da bir asker, arkadaþý ile yolda giderken elindeki çakýsý ile
oynarken parmaðýný kesti.Az ötede bir dispanser vardý. 

Asker ;
“- Ben þurada pansuman yaptýrayým.” dedi.
Ýçeri girince karþýsýna iki kapý çýktý.

Birinde “Hastalýklar”, ötekinde ”Yaralar” yazýlý idi.
“Yaralar” kapýsýndan girdi.Yine önünde iki kapý.

Birinde “Kemik”, ötekinde “Yumuþak Doku” yazýyordu.
“Yumuþak Doku” kapýsýndan girdi.Yine iki kapý. 

Birinde “Önemli”, ötekinde “Önemsiz” yazýlarý vardý. 
“Önemsiz” kapýsýndan girince kendini sokakta buldu.

Dýþarý çýkýnca arkadaþý sordu ;
“- Nasýl, iyi baktýlar mý?”
“- Hayýr; ama teþkilat mükemmel!..”
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS