Yapýn da yakalýyalým   
Çingenelerde bir adet vardýr. Bir bebek doðunca annesi bir törenle onun
adýný koyar. Ama o anda ne söylerse ad olarak o kalýr. Bir gün bir bebek
doðar ve tam adýný koyacaðý sýrada annesinin *oku gelir. Ve "*okum
geldiii!" diye baðýrýr ve çocuðun adý "*okum geldi" olarak kalýr... *okum
geldi büyür ve askerlik çaðýna gelir. Askere gider, komutan adýný sorunca
"*okum geldi" der. Komutan "git tuvalete yap da gel" der. *okum geldi de
gider tuvalete ve gelir. Bu olay bir kaç kez tekrarlanýr. Sonunda bir
arkadaþý "onun adý *okum geldi komutaným" der. Günler böyle geçip
giderken *okum geldinin askerlikten caný sýkýlýr ve kaçmaya karar verir.
Akþam olunca duvardan atlayarak kaçarken, komutan kaçtýðýný görür ve
hemen baðýrmaya baþlar "*OKUM GELDÝÝÝ KAÇIYOR LANNNN!" Bunu
duyan askerler saf saf bakarlar. Komutan tekrar tekrar baðýrýr: "BOKUM
GELDÝ KAÇIYORRR LANNN!" bunu duyan askerlerden biri þöyle baðýrýr:
 - "YAPINDAAA YAKALIYAAALIIIMMMM
KOMUTANIMMMMMMMMMMM"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS