Ýçinden   
Kore`de Türk Tugayýndan iki Anadolu`lu asker biraz gezmek için firar ederler.
Þehirde bir aþaðý bir yukarý dolaþýrken inzibat subayý 
bunlarý yakalar ve sorar : 
 -Hani sizin izin kaðýtlarýnýz?... 
 Erler subayý atlatýrýz umuduyla : 
-Biz Amerikalýyýz...diye cevap verirler.Subay durumu anlar, 
ama hiç bozuntuya vermez : 
 -Amerika`nýn neresindensiniz? diye sorunca : 
 -Ýçindenik kumandaným!...diye yanýt verirler.
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS