Ýhbar Sýrasý   
Sovyetler Birliði'nin ayakta olduðu dönemler. KGB'ye ihbar geliyor:
-"Komþum Salamon bir haindir. Devletten elmaslarýný saklamak için onu
odunluktaki odunlarýn içlerine gizledi." KGB anýnda baskýn düzenliyor,
bütün odunlarý kýrýyor, ama ihbar yanlýþ, bir tek elmas bulamýyorlar.
Salamon'un gözünü korkutup gidiyorlar. Gece geç vakit, Salamon'un
telefonu çalýyor: -"Salamon? Ben Moiz. KGB baskýn yaptý mý?" -"Evet."
-"Kýþlýk odunlarýný kýrdý mý?" -"Evet." -"Tamam. O zaman ihbar sýrasý sen
de. Ön bahçenin çapalanmasý gerekiyor..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS