Ăki Er   
Ýki general bir cafede oturup konuþuyorlarmýþ. generalin biri "benim bir
erim var çok salak demiÞ. diðeriyse "hayýr, benim bir erim var o daha da
salaktýr." demiÞ. tartýÞma çok bßyßmeden kimin askerinin daha salak
olduðunu anlamak için yarýÞma gibi bir Þey yapmaya karar vermiÞler. ilk
general askerini yanýna çaðýrýp "oðlum, git bana Þu 5000 lirayla bir
mercedes al gel" demiÞ. ikinci general de askerini çaðýrýp "git bak ben
ordu evinde miyim?" demiÞ. iki asker yolda karÞýlaÞmýÞlar. ilki "ya benim
general çok salak. bu gßnßn pazar olduðunu bildiði halde beni araba
aldýrmaya gÜnderdi." demiÞ. ikincisiyse "benim general daha salak.
yanýnda telefon dururken, beni ordu evine gÜnderdi." demiÞ
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS