Ýþin Kolayý   
Cephedeki Ýrlandalýya karýsýndan gelen mektupta þunlar
yazýlýydý:"Erkeklerin hepsi askere alýndý, yardým edecek tek kiþi kalmadý.
Bu yýl bahçeyi benim bellemem gerekiyor."Ýrlandalý hemen cevap
yazdý:"Sakýn bahçeyi kazma. Silahlarýn hepsi orada gömülü."Mektup
askeri makamlarca okundu. Bir manga er gelip bahçenin her yerini
kazarak silah aradý. Eli boþ döndüler...Cephedeki Ýrlandalý, ikinci
mektubunda þöyle dedi:" Bahçenin iyice bellenmiþ olduðunu sanýyorum.
Artýk sebzeleri ekebilirsin."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS