Öpücük   
Bir Yüzbaþý ile emir eri bir trende yolculuk ediyorlar. Ayný
kompartmanda çok alýmlý bir kýz ile annesi de var. Baþka kimse
yok. Bu iki grup birbirlerini tanýmasa da yolculuk sýrasýnda tanýþýrýz
diye çok yakýn oturmuþlar. Derken tren bir tünele giriyor, ortalýk
kararýyor. Bir öpücük sesi ve ardýndan -þýrraaak- çok þiddetli bir
þamar sesi duyuluyor. Tren tünelden çýkýyor. Herkes þaþkýn ne oldu
diye birbirine bakýyor. 
Genç kýz düþünüyor; (Benim yerime annemi öperlerse, iþte böyle þamarý yerler..) 
Kýzýn annesi düþünüyor; (Helal benim kýza, öpüldü ama, hemen
þamarý yapýþtýrdý..) 
Yuzbaþý düþünüyor; (Ulan asker kýzý öptü, þamarý ben yedim...) 
Asker gülümsüyor; (Ýntikamýmý aldým daa. Havaya bir öpücük
yüzbaþýya bir þamar!!)
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS