Ăddaaya Girerim   
Ordunun 57. alayýnda gÜrevli olan bir albay girdiði hiçbir iddayý
kaybetmemesiyle ßn yapar.. ak'a kara der gene kazanýr.

gĂźn gelir bu albayĂ˝ 57. alaydan 51. alaya transfer ederler. geldiĂ°ini
komutana bildirmek için komutanýn ofisine girer ve bekler. komutan
geldikten, gerekli selamlaĂžma ve formaliteler yerine getirildikten
sonra albay der ki:

a- komutaným ben sizi bir yerden tanýyorum!
k- imkansýz! ben seni hayatýmda ilk defa gÜrßyorum, ismini dahi
duymadým daha Ünce.
a- ben sizi vietnam savaÞýndan tanýyorum komutaným, ayný siperde
yan yana savaÞmýÞtýk!
k- albayým saçmalamayýn ben vietnam'da savaÞmadým ki! komuta
merkezindeydim ve bÜlßðß idare ediyordum
a- yo komutaným çok net hatýrlýyorum! hatta sizin kýçýnýza bir mermi
isabet etmiÞti ve çok kÜtß yara olmuÞtu!
k- olum adamý delirtme, sen baÞkasýyla karýÞtýrýyorsun beni!
a- komutaným sizle 20 dolarýna bahse girerim kýçýnýzda bir mermi
yarasĂ˝ var!
--komutan bunun ßstßne 20 dolar kazanma karÞýlýðýnda bunu
kanýtlamaya karar verir ve açýp kýçýný yara izi olmadýðýný gÜsterir--
a- Üzßr dilerim komutaným sizi hakkaten baÞkasýyla karýÞtýrmýÞým!!
k- neyse olur bÜyle Þeyler! der ve 20 dolarýný memnun bir ifadeyle
alýr!

albay gittikten 10 dakka sonra telefon çalar ve komutan telefonu
açar, karÞýdaki ses 57. alay komutanýnýn sesidir.
-albay geldi deĂ°il mi?
-geldi!
-kimseyle iddiaya girmedi deĂ°il mi?
-aslýna bakarsanýz girdi ve hatta kaybetti!
-komutaným lßtfen bana albayýn sizin kýçýnýzý gÜrdßðßnß
sĂśylemeyin!!!
-nerden anladýnýz bunu?
-o kurnaz eÞÞoðlueÞÞek 57. alaydaki herkezle kiÞi baÞý 50Þer
dolarýna 51.alayýn komutanýnýn kýçýný gÜrebilirim diye iddiaya girdi..








FriendFeed'de bana abone ol

 
 







Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS