maymun avcýsý   
Temel ve yardýmcýsý dursun dünyanýn en ýyý maymun avcýlarýymýs.aslýnda
bütün maharet onlarýn özel av köpeðindeymiþ þöyleki; jurý bir maymunu
salýyormus hýç bir gurup yakalýyamýyormuþ fakat temel maymunun cýktýðý
aðacý sallýyormuþ ve maymun aþþaðý düþünce köpek yakalayýp tecavüz
ediyormuþ.en son yapýlan yarýþmada juri artýk bunlardan býkýp daha
uzman bir maymun getirip salmýþlar yine kimse yakalayamamýþ. temel
hangi aðaçta saklandýðýný bulmuþ aðacý sallamýþ sallamýþ maymun bir
türlü düþmemiþ.temel dursuna dönmüþ "tursun habu tüfeði al ben aðaca
çýkayým sende bi yandan aðacý salla maymun düþerse elleme ama ben
düþersem habu köpeði vur"demiþ
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS