Avcý mýsýn..   
Avcýmýz avlanmaya çýkar daða tepeye.. Bir bakar ki bir ayý karþýsýnda..
Çeker tüfeðini ateþler ama tüfek tutukluk yapar.. Napsýn, kaçmaya
baþlar, ayý da peþinde.. Ayý yakalar bunu, bir güzel becerir.. Avcýmýz hýrs
yapar, öldürecektir illa ki bu ayýyý.. Bir müddet sonra bir daha görür ayýyý,
çeker tüfeði, basar tetiði yine tutukluk yapar; bizimki kaçar, ayý peþinde,
yakalar ayý bunu, bir daha becerir.. Avcýmýz iyice hýrslanmýþtýr illa ki
vuracaktýr ayýyý.. Takýlýr ayýnýn peþine, görür, çeker tüfeði basar tetiðe yine
tutukluk yapar, ayý bunu bir daha yakalar bir daha becerir.. Bu olay gün
boyunca tekrarlanýr.. Artýk avcýnýn dayanacak gücü kalmamýþtir, hayat
meselesi olmuþtur bu, son bir defa daha bakar ayý karþýsýnda.. Çeker
tüfeði basar tetiðe ve tüfek yine tutukluk yapar.. Ayý yakalar bunu ve der
ki: - "Ya kardeþim avcý mýsýn, i*ne misin?"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS