10 gün geçti   
Uzun bir avdan sonra Temel köyüne geri dönmüþ. hiçbirþey getirmediði
gibi aðýzýný býçak açmýyor. Herkes biliyorki Temel dertli. Kahvede bizimki
otururken kadim dostu Dursun yanýna yaklaþýyor.

"Temel gözüm neyin var niye böylesin ?" .

Temel biraz ofluyor pufluyor ardýndan anlatmaya baþlýyor

"Dursun avýn son gününde bir maðradan geçiyordum , merak ettim içeri girdim"

"eeee??"

"Eesi o ki baktým içeride kocaman bir AYI tabi tam tüfeði
doðrulttum ki Ayý uyandý atladý üstüme , elbiselerimi yýrttý ve remen bana
tecavüz etti yaaa..."

Dursun arkadaþýnýn derdine çok üzülmüþ hemen teselliye
baþlamýþ " Vah caným arkadaþým benim merak etme kimseye söylemem
boþverceksin unutacaksýn..."

Temel þöyle içli içli dönmüþ gözler yaþlý.
"Ýyi diyorsunda Dursunum bak 10 gün geçti ne bir tatlý söz ne bi çiçek ...."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS