Ahirette de Yaþadýk   
Bektaþî, vaaz dinlemeye gitmiþ. Hoca vaazýnda içki içmenin bütün
kötülüklerini, zararlarýný sayýp dökmüþ, hatta içki içenlerin sýrat
köprüsünden boyunlarýnda dünyada içtikleri bütün içki þiþeleri asili olduðu
halde geçeceklerini anlatmýþ. Bektaþî sormuþ:
"Hocam, boyna asýlan þiþeler boþ mu olacak dolumu?" Hoca, incecik
köprüden dolu þiþelerle geçilirken dengenin kolay saðlanamayacaðýný
düþünerek:
"Elbette ki dolu olacak" diye yanýt vermiþ. "Hay aðzýný öpeyim Hocam,
desene ahrette de yaþadýk!" demiþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS