Sen Ne Ýþe Yaradýn   
Bektaþi ile hacý osmanlý zamanýnda ramazanda içki içerken yakalanýrlar.
Kadý yaptýklarýnýn cezasýnýn ne olduðunu bilip bilmediklerini sorar bunlara.
Hacý af diler þeytana uyduk kadý efendi der ve hacý ya idam cezasý verir.
Bektaþiye sýra gelir ve derki ben Kadý efendi ben gayri-müslümün bana
oruç farz deðil der. Kadý Bektaþiyi serbest býrakýr.Bektaþi kadýya sorar
kadý efendi ben de þeadet getirsem müslüman olsam arkadaþýmý da
baðýþlar mýsýn? Kadý efendi düþünür gavuru müslüman yapmanýn ona
saðlayacaðý sevabý hesap eder ve hacýyýda affeder. Kadýnýn huzurundan
ayrýldýktan sonra hoca þaþýrararak bekaþiye sorar; Sen ne biçim adamsýn
be bir dinli oluyon bir dinsiz, sende iman yokmu bire münafýk deyip
azarlar. Bektaþimizde gavur oldum kendimi , müslüman oldum seni
kurtardým. Peki sen ne iþe yaradýn?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS