Ýnkar et   
Adamýn birinin hiç oðlu olmuyormuþ.Bir gün Allah'a yalvarmýþ.
- Allah'ýmC demiþ bana bir oðul ver, askere gitsin dönmesin demiþ.
Allah adama bir oðul vermiþ. Gün geçmiþ oðlan büyümüþ askerlik 
çaðýna yaklaþmýþ.Adamýn içine bi korku düþmüþ.Kara kara 
düþünmeye baþlamýþ.
Bektaþinin biri bunu farketmiþ.
- Hayýrdýr kardeþ ne düþünüyosun demiþ.
Ya hiç sorma demiþ adam ben zamanýnda böyle bi adak adadým
demiþ.Þimdi napcam bilmiyorum demiþ.
Bektaþi yavaþça sokulmuþ adama.
-Sen onu derken yanýnda kimse var mýydý demiþ.
-Yoktu demiþ adam da.
-Bektaþi de eee inkar et gitsin  demiþ.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS