Üç Kýzýn Gerdek Gecesi   
Fýkra bu ya üç kýz kardeþ ayný anda istenmiþ.annesi üç kýzýna vermiþ
ama düðün toplu halde yapýlacakmýþ.yani üç düðünde ayný anda ayný
zamanda yapýlacakmýþ.düðün bitmiþ gelinler ve damatlar gerdeðe
girmek için yatak odalarýna girmiþler. kýzlarýn annesi çok meraklý
olduðundan gece sýrayla kapýlarýný dinlemiþ gerdeðe giren kýzlarýnýn 
en büyük kýz çok baðýrýyormuþ ortanca kýzýn kapýsýný  dinlemiþ o ise
gülüyormuþ fakat en küçüðüne gelmiþ hiç ses yok
sabah olmuþ annesi sýrasýyla onlarý yanýna çaðýrmýþ en büyüðüne
neden o kadar fazla baðýrýyodun demiþ en büyüðünün cevabý
-ana sanada o kadar büyük bir y....k girerse sende öyle baðýrýrsýn
demiiþ.ortancaya gelmiþ onada neden gülüyodun demiþ ortanca kýzýn
cevabý ise:
-ana sanada o kadar küçük bir y....k girerse sende gýdýklanýp gülersin
demiþ ortanca kýz ana en küçük kýzýn yanýna  gelmiþ demiþ ki neden
senden hiç ses gelmiyodu küçük kýz :
- ana aðzýmda birþeyler varken konuþmayý beceremiyorum demiþ
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS