FIKRA KATEGORILER
Asker Fýkralarý
Avcý Fýkralarý
Bektaþi Fýkralarý
Belaltý Fýkralarý
Çocuk Fýkralarý
Deli Fýkralarý
Doktor Fýkralarý
Erzurum Fýkralarý
Hayvan Fýkralarý
Kadýn Erkek Fýkralarý
Kayseri Fýkralarý
Kurban Fýkralarý
Mühendis Fýkralarý
Nam-ý Kemal Fýkralarý
Nasreddin Hoca Fýkralarý
Okul Fýkralarý
Politika Fýkralarý
Ramazan Fýkralarý
Sarýþýn Fýkralarý
Seçim Fýkralarý
Spor Fýkralarý
Temel Fýkralarý
Ýngiliz Alman Türk
Diðer Komik Fýkralar
RSS Fkralar
 
EN OK OKUNANLAR
Papaðan...
Nasrettin Hoca ve Eþeði...
Þakayý Sevmem...
Acele Etme Kýzým...
Robot Sekreter...
Vajina...
Lens...
En Güzel Þey...
Anlatamýyorum...
Öptürecekse Öptürsün...
 
YEMEK TARFLER
 

TOP FIKRA  

   
 

Üç Kýzýn Gerdek Gecesi

Fýkra bu ya üç kýz kardeþ ayný anda istenmiþ.annesi üç kýzýna vermiþ
ama düðün toplu halde yapýlacakmýþ.yani üç düðünde ayný anda ayný
zamanda yapýlacakmýþ.düðün bitmiþ gelinler ve damatlar gerdeðe
girmek için yatak odalarýna girmiþler. kýzlarýn annesi çok meraklý
olduðundan gece sýrayla kapýlarýný dinlemiþ gerdeðe giren kýzlarýnýn 
en büyük kýz çok baðýrýyormuþ ortanca kýzýn kapýsýný  dinlemiþ o ise
gülüyormuþ fakat en küçüðüne gelmiþ hiç ses yok
sabah olmuþ annesi sýrasýyla onlarý yanýna çaðýrmýþ en büyüðüne
neden o kadar fazla baðýrýyodun demiþ en büyüðünün cevabý
-ana sanada o kadar büyük bir y....k girerse sende öyle baðýrýrsýn
demiiþ.ortancaya gelmiþ onada neden gülüyodun demiþ ortanca kýzýn
cevabý ise:
-ana sanada o kadar küçük bir y....k girerse sende gýdýklanýp gülersin
demiþ ortanca kýz ana en küçük kýzýn yanýna  gelmiþ demiþ ki neden
senden hiç ses gelmiyodu küçük kýz :
- ana aðzýmda birþeyler varken konuþmayý beceremiyorum demiþ
 

At Yarýþý

adam gitmis medyuma demis ki "ben at yarisi oynayacagim, hangi
numaralari oynayayim?"
medyum "yasin kac koc?" demis. "26" demis herif.
"iyi 2 ve 6yi oyna" demis medyum da.
herif kazanmis o gun. acayip memnun. tekrar gitmis:
"yine kazanmam lazim lutfen yardim et" demis "kaci oynayyaim?"
kac dogumlusun
-79?
-iyi 7 ve 9 u oyna demis
yine kazanmis. neyse bir sonraki hafta
-kaci oynayayim
-penisin kac santim
-22
-iyi 2 ve 2 oyna demis
o hafta 1 ve 2 kazanmis
 

Ölü Dirilttim

Temelle fadime çok yaþlanmýþlar. Temel 85 fadime de 80 yaþýndaymýþ.
Evde yalnýz olduklarý birgün fadime temele;
- Temel hadi ben odaya çýkýyom eskiden yaptýmýzý yapalým çok ozledim
da demiþ.
Temelde tamam demiþ.
Az sonra fadime temele;
-Ula temel gelmiyomusun da haçen bak þevkim kaçýyor ...
Temel bunun üzerine;
-Dur be Fadime sen orada mezar açmýþ bekliysin ben burda ölü dirilttim
daa!!! 
 

Tek El

Striptiz barda yeni iþe giren kýzýn ilk sahne deneyimi olacaktýr,alkýþlar
eþliðinde çýkar sahneye,sürekli olan alkýþlar kýz soyunmaya baþladýkça
azalmaktadýr,içine bir kurt düþer acaba beðenilmedim mi diye.þov
sonrasý diðer kýzlara durumunu sorar ve þu cevabý alýr : 
" tek elle nasýl alkýþlasýnlar ki ? "
 

Tecavüz

Çok güzel bir kadin eczaneye girip bir sise kolonya istemis. Tezgahtar
siseyi sarmis, kadin da parayi uzatmis... Tezgahtar paraya bakmis :
- Maalesef bu parayi alamam, sahte!
Kadin çok bozulmus :
-Demek bana tecavüz edildi... 
 
     
   
         
 
 

Facebook Sayfamz

Twitter Sayfamz
 
KOMK GAZETE
Duvar Yazýlarý
Fýkra Haberleri
Gaf Yapan Ünlüler
Haydar Dümen
Komik Yazýlar
Lüzumsuz Bilgiler
Ýðrenç Espriler
   
KOMK TV
Gaffur Videolarý
Kamera Þakalarý
 
   
   
FIKRA SERVISI
Sadece mail adresinizi giriniz sizi her sabah gldrelim :)
 
   
 
   
FIKRA HAKKINDA
Fıkra Nedir ?
Fıkra Kitapları
Mizah Hakkında
Edebiyat ve Mizah
 
   
ELENCE
MSN fadeleri
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS