Konuklar Ýçin   
Konuklar gittikten sonra annesi kaþlarýný çattý:
 - Bugün beni çok utandýrdýn Orhan.
 - Neden anneciðim?
 - Sana kaç kez söyledim, "Eve konuk gelince insan oturduðu yerden
kalkýp hoþ geldiniz der, el sýkar, gelenlere yer gösterir." dedim. Sen
koþup baþ köþeye kuruluyor, bir daha yerinden kalkmýyorsun.
 - Ama babam öyle demiyor.
 - Ne diyor?
 - "Ozan" diyor, "konuklar gelince hemen koþup kanepenin sað yanýna
otur." diyor. "Kanepenin kumaþý yýrtýlmýþ, annen de bir türlü dikmiyor. 
Kimseye mahcup olmayalým."
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS