NasýlL Öðrenmiþ   
Küçük Mustafa ders çalýþýyor, babasý da köþesinde kahve içiyormuþ.Bir
aralýk Mustafa sormuþ : 
 -Baba, elektirik nedir?
 -Elektirik?...Elektirik, þey!...Vallahi, ben de bilmiyorum oðlum.Ne kötü
her gün görüp kullandýðýmýz þey halbuki.
 Mustafa boynunu bükmüþ, tekrar çalýþmaya koyulmuþ.Bir zaman sonra
tekrar seslenmiþ : 
 -Baba!
 -Ne var oðlum?
 -Gök gürültüsü neden olur? 
 -Gök gürültüsü mü?Þey!Gök gürültüsü...Doðrusu ben de bilmiyorum...
 Çocuk tekrar çalýþmaya baþlamýþ çaresiz.Biraz sonra tekrar seslenmiþ : 
 -Baba!
 Ardýný getirmediði için babasý merak etmiþ : 
 -Ne vardý oðlum, birþey mi soracaktýn?
 -Hiç! deyip, boynunu bükmek zorunda kalmýþ çocuk.Babasý devam etmiþ
konuþmaya : 
 -Söyle bakalým, ne soracaktýn?.
 -Yoo...Öyle pýsýrýklýk etme, sor oðlum, sor!Ben hayatta bütün
öðrendiklerimi sora sora öðrendim.
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS