Saf Mýsýn?   
Gazete satýcýsý, tuttuðu köþesinde baðýrýyordu:- ikinci baskýýý... 100 bin
lira... ikinci baskýýý... 100 bin lira...Birisi parayý ödedi, gazeteyi aldý gitti.
biraz sonra geri dönüp, söylenmeye baþladý:- niye yalan söylüyorsun?
100 bin liraya sattýðýn gazetenin üzerinde "fiyatý 50 bin liradýr"
yazýyor.Gazete satýcýsý, piþkin:- aman amca! sen gazetenin her yazdýðýna
inanacak kadar saf mýsýn?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS