Satýþýn Sýrrý   
Ateþli bir köy çocuðu þehrin en büyük marketinde iþe baþvurur. Dünyanýn
bu en büyük alýþveriþ merkezinde her þey ama her þey satýlmaktadýr.
Patron sorar : - Daha önce hiç satýcýlýk yaptýn mý?- Evet köyümde bu iþi
yaptým. Patronun gözü çocuðu tutar : - Ýyi, yarýn baþlýyorsun. Ertesi gün
akþam olur ve patron çocuðu karþýsýna alýr ; - Evet, bugün kaç satýþ
yaptýn?? - Bir! - Ne bir mi? Diðerleri 20-30 satýþ yaptýlar, Nasýl bir? Kaç
dolar tuttu peki? - 320.334 USD dolarý. Patron þaþýrýr ve sorar: - Nasýl
becerdin bunu? - Adama baþta küçük boy bir olta, sonra orta boy ve
sonra da büyük boy bir olta sattým. Adama nerede balýk tutacaðýný
sordum. Kýyýda diyince bir tekneye ihtiyacý olduðunu söyledim. Tekne
bölümüne indik ve çift motorlu, yelkenli, lüks bir yat sattým. Vosvosuyla
bunu çekemeyeceðini söyleyince son model 4x4 bir jeep sattým. Patron
kendinden geçer: - Ne diyorsun, bütün bunlarý bir küçük olta almaya
gelen adama mý sattýn? Genç çocuk cevap verir : - Yoo aslýnda karýsý için
bir tane orkid istemiþti... Ben de ona þöyle dedim:" Hafta sonun
mahvolmuþ, sen en iyisi balýða git..."
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS