Ăkram   
Adamýn biri yabancý bir Þehirde, bir evin kapýsýný çalarak Þu ricada bulunur :
 -Pek susadým, buralarda su bulamadým, lßtfen bana bir bardak su verir misiniz?
 Kapýyý açan çocuk, adamýn yßzßne bakarak, kýsa bir tereddßtten sonra :
 -Ýstersen ayran getireyim, der.
 Adam bu teklifi teÞekkßrle kabul ettikten az sonra, çocuk bir çanak ayran getirir.
 Adam ayraný içtikten sonra çocuk :
 -Ýstersen daha getireyim, der.
 -Zahmet olur yavrum.
 -Hayýr, zaten bu ayranýn içine fare dßÞtßðß için nasýl olsa dÜkecektik!
Bunun Ăźzerine, adam iĂ°renerek, elindeki ayran 
çanaðýný hiddetle yere atýp parçalayýnca, çocuk feryadý koparýr :
 -Anne, kapýdaki adam kÜpeðin çanaðýný kýrdý!
 
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook SayfamÄąz

Twitter Sayfamız
Asker FĂ˝kralarĂ˝ - AvcĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - BektaĂži FĂ˝kralarĂ˝ - BelaltĂ˝ FĂ˝kralarĂ˝ - Çocuk FĂ˝kralarĂ˝ - Deli FĂ˝kralarĂ˝ - Doktor FĂ˝kralarĂ˝ - Erzurum FĂ˝kralarĂ˝ - Hayvan FĂ˝kralarĂ˝ - KadĂ˝n Erkek FĂ˝kralarĂ˝ - Kayseri FĂ˝kralarĂ˝ - Kurban FĂ˝kralarĂ˝ - MĂźhendis FĂ˝kralarĂ˝ - Nam-Ă˝ Kemal FĂ˝kralarĂ˝ - Nasreddin Hoca FĂ˝kralarĂ˝ - Okul FĂ˝kralarĂ˝ - Politika FĂ˝kralarĂ˝ - Ramazan FĂ˝kralarĂ˝ - SarýÞýn FĂ˝kralarĂ˝ - Seçim FĂ˝kralarĂ˝ - Spor FĂ˝kralarĂ˝ - Temel FĂ˝kralarĂ˝ - Ýngiliz Alman TĂźrk - DiĂ°er Komik FĂ˝kralar - RSS Fýkralar
Duvar YazĂ˝larĂ˝ - FĂ˝kra Haberleri - Gaf Yapan ÜnlĂźler - Haydar DĂźmen - Komik YazĂ˝lar - LĂźzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur VideolarĂ˝ - Kamera ÞakalarĂ˝ - Fýkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS