Nereye Bakýyorlarmýþ   
Ünlü Psikiyatr Mazhar Osman bir gün tüm akýl hastalarýnýn duvarda bir
yere baktýklarýný görmüþ.Yanlarýna gitmiþ, kimse oralý deðil, herkes ayný
yere bakmaya devam ediyor. Hoca da bakar, ama bir þey göremez.
Bakýlan yerde bir delik vardýr. Hastalara sorar, “Neye bakýyorsunuz öyle?
Ben baktým bir þey göremedim.” Hastalardan biri, “Hocam, biz bir saattir
bakýyoruz da bir þey göremedik, sen öyle bir bakmayla ne göreceksin!”
diye yanýtlar .
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS