Zil Çaldý... Paydos Oldu!   
Delileri uçaða bindirmiþler, bir þehirden ötekine naklediliyorlardý.
Ama o kadar çok gürültü yapýyorlardý ki, sonunda pilot dayanamadý,
uçaðý ikinci pilota teslim ederek içeride ne olup bittiðini görmek
istedi. 

Deliler uçakta hep bir aðýzdan baðýrýp çaðýrýyorlardý.Baktý, en baþta,
bir deli, ötekilere uymamýþ, akýllý, uslu oturuyordu. 
-Sen neden baðýrmýyorsun? diye soracak oldu. 
Adam : 
-Ben bunlarýn öðretmeniyim, diye cevap verdi.Onlarda benim
öðrencilerim.Þimdi teneffüsteler de onun için ses çýkartmýyorum.
Pilot, çaresiz yerine döndü. Bir süre geçti.Bir an geldi ki sesler
büsbütün kesiliverdi. 
Pilot: 
-Aman çok güzel! diye sevindi.Herhalde kendinin öðretmen
olduðunu sanan deli, ötekileri derse almýþ olsa gerek, diye
düþündü. 
Ama dakikalar geçiyor, arkadan hiç bir ses seda çýkmýyordu.Pilot
biraz daha bekledikten sonra merak etti.Gidip bakmak istedi. 
Bir de ne görsün! Uçaðýn kapýsý açýk ve içeride öðretmenden baþka
kimsecikler yok deðil mi! 
Dehþetle sordu : 
-Öðrencilerin nerede?, diye... 
-Dersler bitti.Hepsini evlerine gönderdim! 
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS