Önce Kaçanlarý   
Akýl hastanesinden iki deliyi salývereceklermiþ. Doktorlar kendi
aralarýnda,
- "Þunlara son bir test yapalým da görelim akýllarý baþlarýna gelmiþ
mi." demiþler...
 Bunun üzerine iki deliyi bir masa baþýna çaðýrmýþlar. Masanýn
üzerine bir kavanoz dolusu siyah zeytin, bir kavanoz dolusu da
canlý hamamböceði dökmüþler ve,
 - "Buyrun beyler, yiyiniz." demiþler...
 Delilerden bir tanesi hemen zeytinlere saldýrmýþ, ötekisi araya
girmiþ,
 - "Önce kaçanlarý yiyelim, öbürleri nasýl olsa duruyor!"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS