Iþýksýz Kalýrýz.   
Akýl hastanesinde bir gün delilerden biri koþarak doktorun yanýna gelmiþ:
"Doktor bey çabuk bizim koðuþa gelin", demiþ.
Doktor gitmiþ, delilerden bir tanesi kendini ayaklarýndan tavana asmýþ
öylece duruyor.
Doktor, "ne bu" diye sormuþ.
Doktoru çaðýrmaya giden deli cevaplamýþ:
"Doktor bey bu zýr deli kendisini ampul sanýyor".
Doktor kýzmýþ:
"Olur mu öyle þey hemen indirin onu aþaðýya".
Yine ayný deli:
"Doktor bey o zaman da biz ýþýksýz kalýrýz". 








FriendFeed'de bana abone ol

 
 







Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS