Ýyilik Meleði   
Adamýn iþi varmýþ, Ankara`ya gidiyormuþ, tam uçaða binerken kulaðýnda bir ses :
 -Binme, bu uçak düþecek!
 Dönmüþ, bakmýþ, kimse yok, ama içine de bir kurt düþmüþ, binmemiþ.
 Ýkinci uçaðý beklerken kara haber ulaþmýþ :
 -Uçak düþtü kurtulan olmadý!
 Koþmuþ Haydarpaþa`ya, bilet almýþ, tam trene binecek, ayný ses kulaðýnda :
 -Binme bu trene, raydan çýkacak!
 Dönmüþ, bakmýþ yine kimse yok, trene binmemiþ, gelmiþ eve, sabah gazeteyi açýnca tüyleri ürpermiþ :
 -Tren Eskiþehir`de raydan çýktý þu kadar ölü, þu kadar yaralý...
 Allahýna þükretmiþ, koþup otobüse bilet almýþ, tam binerken yine o ses :
 -Bu otobüse binme, freni patlayacak!
 Dönmüþ yine kimse yok! Dayanamamýþ, baðýrmýþ :
 -Sen kimsin yahu?
 -Ben senin iyilik meleðinim!
 Adam iyice kýzmýþ:
 -Ulan evlenirken neredeydin!
 
 
 
 	
     
     
      
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS