Yüz Yaþýnda Olaný Yok mu?   
Tahsilli bir genç zengin bir adamýn kýzýný istemeye gitmiþti. Adam
delikanlýyý görür görmez pek beðendi ve onu kendine damat yapmak için
þöyle dedi:
- Benim üç kýzým var. Hiçbiri de evlenmedi. Rahat bir evlilik
yapmalarýný istiyorum. Bu yüzden  her birine düðün zamaný yaþýna göre
para vermek istiyorum ki koca evine eli boþ gitmesinler. Mesela onsekiz
yaþýnda olana onsekiz milyon tümen, yirmibeþ yaþýnda olana yirmibeþ
milyon tümen, otuziki yaþýnda olana da otuz iki milyon tümen vermek
niyetindeyim. Hangisini isterseniz, benim için farketmez.
Delikanlý biraz düþündükten sonra sordu:
- Afedersiniz, sizin yüz yaþýnda kýzýnýz var mý?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS