Zenciler Beyazlaþtýrýlýr   
Bir gün Smith ve John adýnda iki zenci New York sokaklarýnda dolaþýrken
bir tabela görürler: "Zenciler beyazlaþtýrýlýr. Fiyat 100 dolar." Smith'in 101
dolarý, John'un ise 99 dolarý vardýr. John, Smith'e: "Sende fazla olan 1
dolarý bana ver birlikte girelim" der. Smith'se: "Önce ben gireyim. Eðer
beyazlaþýrsam sen de girersin" der ve içeri girer. Az sonra içerden beyaz
bir þekilde çýkar Smith. John: "Smith ne kadar beyazlaþmýþsýn. Þu 1
dolarý ver de ben de girip beyazlaþayým." Smith cevap verir: "Defol burdan
pis zenci!"
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS