Þoför Olurdum   
Ali okula yazýlacakmýþ. Ama çok fýrlama bir çocuk olduðundan 
babasý bazý önlemler almaya karar vermiþ ve okuldaki 
öðretmenine ve diðer öðretmenlere durumu anlatmýþ. 
Sýra servis þoförüne gelmiþ. Servis þoförüne oðlunun 
ne kadar fýrlama olduðunu anlatmýþ. Þoför hiç oralý olmamýþ 
içinden, "ufacýk çocuk ne kadar fýrlama olabilir ki?" demiþ... 
Okul günü gelmiþ ve Ali alýnmasý gereken yerden servise binmiþ. 
Yolculuðun ilk baþlarýnda sakin sakin oturan Ali daha sonra 
þoförün yanýna gelerek "amca benim annem tavuk babam 
horoz olsaydý ben civciv olurdum deðil mi?" demiþ. 
Þoför: - "Evet yavrum, þimdi geç yerine otur" demiþ.
 Biraz sonra Ali yine þoförün yanýna giderek
"amca benim annem inek babam boða olsaydý ben buzaðý
olurdum deðil mi?" demiþ. 
Þoför biraz sinirli: - "Evet, þimdi git yerine otur", demiþ.
Biraz sonra Ali yine þoförün yanýna gelerek "amca benim annem" 
demeye kalmadan þoför Ali'ye "ben sana bir soru soracaðým" 
demiþ ve ardýndan "senin annen orospu baban pezevenk olsaydý 
sen ne olurdun bakayým?" demiþ. Ali sýrýtarak cevap 
vermiþ: - "ÞOFÖR".
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS