Ýhtiyar Hazýr   
Yaþlý ihtiyar birgün belediye otobüsüne biner  içerisi týklým týklým dolu
oturacak yer bile yok. Yer versinler diye bastonun ucunu otobüsün
ortasýna vurarak gider. Ýçerdeki insanlar bastondan çýkan sesten çok
rahatsýz olurlar ama kimse yer vermez. Bu seslere dayanamayan  17/18
yaþlarýnda genç dayanamayýp ihtiyara sert bir dille sorar. Ýhtiyar þu
bastonun ucuna lastik taksaydýn bu kadar ses çýkmazdý ve bizde rahat
ederdik der. 
Yaþlý ihtiyarýn cevabý hazýr; Oðlum senin baban 17/18 yýl önce lastik
taksaydý bizde þimdi rahat ederdik demiþ..
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS