Satýlýk Eþek   
Gariban bir köylü þehre inmiþti. büyük bir maðazada iki kiþinin karþýlýklý
oturup konuþtuklarýný gördü. içerde bir masa ve üç dört koltuktan baþka
bir þey görünmüyordu. merak etti ve içeri girdi:
- selamünaleyküm aðalar.
- aleykümselam hemþerim ne istiyorsun?
- merak ettim acaba burada ne satýyorsunuz?
köylü ile dalga geçmek isteyen emlak komisyoncusu sýrýtarak cevap
verdi:
- eþek satýyoruz.
köylü de taþý gediðine yerleþtirdi:
- sadece ikiniz misiniz yoksa daha var mý ?
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS