Dört Genç Kýz   
Dört genç kýz günah çýkartmak için kiliseye gitmiþler. sýrayla
enduljans odasýna girip, pedere günahlarýný anlatýyorlarmýþ.
1. kýz
-peder, ben bir günah iþledim.
+söyle kýzým.
-ben zina yaptým.bir erkeðin penisi sol elimle sývazladým.
+sorun deðil kýzým.herkes böyle bir hata yapabilir.bu günahýndan
kurtulmak için kilisenin ikinci katýnda bulunan kutsal suda sol elini
yýkamalýsýn.
-saðolun peder çok teþekkür ederim.
... der ve yukarý çýkýp sol elini suda yýkar.
2. kýz
-peder, ben zina yaptým.
+önemli deðil kýzým.her günahýn bir çýkýþý vardýr.söyle ne yaptýn?
-bir erkeðin penisini sað elimle sývazladým.
+sorun deðil. yukarý çýk ve kutsal suda sað elini yýka ve
günahlarýndan arýn.
-teþekkür ederim peder
... der ve o da yukarý çýkar.

tam bu sýrada 4. kýzile 3.kýz kapýda sýra kavgasý yapmaktadýr.
yükselen gürültü üzerine peder olaya müdahale eder :

+genç bayanlar niye sýra için kavga ediyorsunuz? burada herkese
yetecek kadar zamaným var. elimden geldiðince herkese yardým
etmeliyim.

bunun üzerine 4. kýz pedere dönüp þöyle der :

- peder ben bundan önce girmeliyim.
+ama sen sonra geldin sýraný beklemelisin
-hayýr ben bu kýzdan önce gireceðim.
+nedenmiþ o?
+ya bu kýz yukarýdaki suyla dötünü yýkamadan önce ben bi aðzýmý
çalkalayayým.
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS