Radara Yakalandýnýz   
Ahmet Bey otoyolda giderken hýz limitini aþmýþ, 
ancak yýðýnla araba da ayný hýzla gidiyormuþ.. 
Az sonra polis durdurmuþ, ehliyet ve ruhsatý aldýktan sonra;
''Radara yakalandýnýz ceza için lütfen ekip otosuna buyurun!'' demiþ..
''Biliyorum hýzlýydým!' demiþ Ahmet Bey..
 ''Ama hemen herkes hýzlý gidiyordu... Onlarý neden durdurmadýnýz?''
''Hiç balýða gittiniz mi?' diye sormuþ polis..
''Uhmm! Evet!' diye cevaplamýþ Ahmet Bey..
''Siz!'' demiþ polis, ''Hiç bütün balýklarý yakaladýnýz mý?!''
FriendFeed'de bana abone ol

 
 Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız
Asker Fýkralarý - Avcý Fýkralarý - Bektaþi Fýkralarý - Belaltý Fýkralarý - Çocuk Fýkralarý - Deli Fýkralarý - Doktor Fýkralarý - Erzurum Fýkralarý - Hayvan Fýkralarý - Kadýn Erkek Fýkralarý - Kayseri Fýkralarý - Kurban Fýkralarý - Mühendis Fýkralarý - Nam-ý Kemal Fýkralarý - Nasreddin Hoca Fýkralarý - Okul Fýkralarý - Politika Fýkralarý - Ramazan Fýkralarý - Sarýþýn Fýkralarý - Seçim Fýkralarý - Spor Fýkralarý - Temel Fýkralarý - Ýngiliz Alman Türk - Diðer Komik Fýkralar - RSS Fkralar
Duvar Yazýlarý - Fýkra Haberleri - Gaf Yapan Ünlüler - Haydar Dümen - Komik Yazýlar - Lüzumsuz Bilgiler - Ýðrenç Espriler - Gaffur Videolarý - Kamera Þakalarý - Fkralar
  Karadeniz Fıkralari     Komik Duvar Yazıları    Namı Kemal Fıkraları
  Copyright 2007 www.e-fikralar.com Ana Sayfa  |   RSS